Čemurziežu dižtauriņš

Papilio machaon

Tauriņa lidošanas laiks. Krāsas intensitāte proporcionāla ziņojumu skaitam portālā www.dabasdati.lv attiecīgā mēneša dekādē.